Kauneus- & Komeushoitola Sanna’s Style Ky asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §).
(seloste päivitetty 24.5.2018)

1. Rekisterinpitäjä

Kauneus- & Komeushoitola Sanna’s Style Ky
Y-tunnus: 1988258-4

Rovakatu 24, 96200 Rovaniemi

2.Rekisteriasioita hoitava henkilö

Henrik Koivuranta
Ansapolku 5, 96500 Rovaniemi
Puhelin: +358 44 975 0694
Sähköposti: info@koivurantahenrik.com

3. Rekisterin nimi

Sanna's Stylen Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen ja asiakkaan ihon tilan seuraaminen. Asiakkaan terveydentilan selvittäminen kontraindikaatioiden (eli sivuvaikutusten) välttämiseksi tai tiettyjen kuorintojen tai laitehoitojen välttämiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan tiedot:

 • Etu- ja Sukunimi
 • Kotiosoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Syntymäpäivä

Asiakkaan terveysselvitys kontraindikaatioiden välttämiseksi:

 • Lääkitykset
 • Allergiat
 • Erityisruokavalio
 • Raskaus
 • Imettäminen
 • Kuukautiskierto
 • Piilolinssit
 • Vakavamat sairaudet
 • Onko metalliosia kehossa
 • Onko sydämen tahdistinta.

Asiakkaan ihonhoitorutiinit:

 • Käytetyt ihonhoitotuotteet
 • Ihonhoitotottumukset
 • Aikaisemmin suoritetut vahvat kuorintahoidot ja aika edellisestä kerrasta
 • Onko tehty vahausta iholle edellisen 72h aikana

Muut tiedot:

 • Huolenaiheet ihon nykytilasta
 • Vedenjuonti tottumukset

Tehdyt hoidot ja tuoteostot:

 • Asiakkaalle suoritetut hoidot hoitolassa
 • Mahdolliset reaktiot ihossa hoidon aikana tai sen jälkeen
 • Asiakkaan suorittamat tuoteostot hoitolasta

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään ensimmäisen hoidon yhteydessä täytettävällä esitietolomakkeella. Tietoja täydennetään asiakkuuden jatkuessa eri hoitokertojen aikana sekä tuoteostojen yhteydessä.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Kauneus- & Komeushoitola Sanna’s Style Ky ei luovuta tietoja eteenpäin eikä siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

8. Rekisterin suojaus

Sanna's Stylen asiakasrekisterin tiedot säilytetään numerokoodilla lukittavissa lipastoissa Kauneus- & Komeushoitola Sanna's Style Ky:n toimitiloissa. Numerokoodit ovat ainoastaan yrityksen työntekijöiden tiedossa ja numerokoodit vaihdetaan henkilökunnan vaihtuessa. Asiakasrekisterin tietoja siirretään työpäivän aikana tarpeen mukaan Kauneus- & Komeushoitola Sanna's Style Ky:n toimipisteiden välillä, mutta ne palautetaan aina päivän päätteeksi asiakasrekisterin varsinaiseen säilytyspaikkaan. Tammikuussa asiakasrekisteri läpikäydään ja asiakkaat jotka eivät kahden edellisen kalenterivuoden aikan ole käyneet hoidoissa tai ostoksilla poistetaan asiakasrekisteristä. Asiakasreksiterin tietojen tuhoaminen suoritetaan asianmukaisella silppurilla.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilölainmukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyn pyynnöstä tehdään henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu kirjallisella ja allekirjoitetulla pyynnöllä osoitteeseen:

 

Kauneus- & Komeushoitola Sanna's Style Ky

Sanna's Stylen Asiakasrekisteri

Rovakatu 24

96200 Rovaniemi 

 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä sähköpostiosoitteeseen info@sannastyle.fi

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kauneus- & Komeushoitola Sanna's Style Ky kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä internetsivuillaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Kauneus- & Komeushoitola Sanna's Style Ky suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.