IHON BIOKEMIALLISISTA RAKENNEMUUTOKSISTA

Edellisessä blogissani kerroin rakennemuutoksista, joita jokaisen iholla tapahtuu ja jotka lisäävät ihon ikääntymistä. Tällä kertaa keskityn niitä laukaiseviin tekijöihin, eli biokemiallisiin rakennemuutoksiin. Vaikka saattaa kuulostaa siltä, että nämä reaktiot ovat yksittäisiä tapahtumia ihossa, on tärkeää huomioida, että ne ovat todella paljon yhteydessä toisiinsa ja vaikuttavat toisiinsa!

1. ROS , reaktiivisten hapen muotojen muodostuminen:

UV-valo, happi ja ilmansaasteet muodostavat reaktiiviset hapen muodot (ROS).- Tunnetaan myös nimenä vapaat happiradikaalit. Nämä radikaalit ovat erittäin reagoivia ja agressiivisia johtuen elektrodien epätasapareista. Ne haluavat hyökätä ihomme lipidejä, solukalvoja ja tuman DNA:ta vastaan yrittäen varastaa elektrodin stabiloidakseen itsensä. Kun näin tapahtuu, ne muodostavat uusia vapaita radikaalimolekyylejä toisista stabiileista molekyyleistä. Tämä hyökkäys aiheuttaa vaurioita soluille, kollageenin ristisidoksiin (ryppyihin) ja sairauksiin.

2. Matriisimetalloproteinaasientsyymien (MMP:t) aktivoituminen

Aktivoituneena nämä entsyymit säätelevät dermiksen rakenteen rikkoutumista. Kukin MMP kohdistuu tiettyyn kollageeniin tai proteiiniin hajottamalla niiden säikeitä. Tämä toiminta tekee MMP:stä kriittisiä sidekudoksen uudelleen muotoilussa ja siksi sillä on tärkeä osa ikääntymisessä ja haavojen paranemisessa. Altistuminen UV-säteilylle tai tulehdusten välittäjäaineet aktivoivat MMP-entsyymit tekemään tuhojaan kollageeneille, mikä aiheuttaa ryppyjä ja ihon kovettumista.

3. Glykaation lopputuotteet (AGEs)

Kollageeni- ja elasttiniproteiinit ihossamme ovat erittäin herkkiä sisäiselle kemialliselle reaktiolle, jota kutsutaan glykaatioksi. Solumme tarvitsevat jonkin verran sokeria, jotta ne saavat energiaa, mutta kun sokeri (glukoosi) kohtaa proteiinin (kuten kollageenin), se reagoi välittömästi. Tämä synnyttää puolestaan reaktiivisia hapen muotoja (ROS), jotka johtavat kollageenin ristisidoksiin , ryppyihin ja tulehdukseen. Näin muodostuu glukaation pitkälle hajonneita lopputuotteita (AGESeja), jotka liittyvät yhteen reseptorin kanssa solussa, muodostaen Resptor- AGESeja (R-AGEs). Tämä puolestaan aiheuttaa tulehdusta, ehkäisee solun kasvua ja edistää kollageenin ristisidoksia.

Ihon hoito terveisin, Sanna