Kauneus- & Komeushoitola Sanna’s Style Ky:n Uutiskirje rekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §).
(seloste päivitetty 25.5.2018)

1. Rekisterinpitäjä

Kauneus- & Komeushoitola Sanna’s Style Ky
Y-tunnus: 1988258-4

Rovakatu 24, 96200 Rovaniemi

2.Rekisteriasioita hoitava henkilö

Henrik Koivuranta
Ansapolku 5, 96500 Rovaniemi
Puhelin: +358 44 975 0694
Sähköposti: info@koivurantahenrik.com

3. Rekisterin nimi

Sanna's Stylen Uutiskirje

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen, markkinointi, koulutus ja informointi

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan tiedot:

·       Sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Kauneus- & Komeushoitola Sanna's Style Ky käyttää sähköpostiviestinnässä MailChimp® sähköpostijärjestelmää. MailChimp® on amerikkalainen sähköpostijärjestelmä, joka on PrivacyShield hyväksytty yritys.
Lisäsitietoja MailChimp ohjelmistosta löytyy osoitteesta: www.mailchimp.com
Lisätietoja MailChimp yrityksen kuulumisesta PrivacyShield sopimukseen voit lukea: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

8. Rekisterin suojaus

MailChimp® sähköpostijärjestelmä on EU:n ja Amerikan yhdysvaltojen välisen PrivacyShield sopimuksen ehdot täyttävä yritys, mikä takaa yrityksen toimivan EU:n edellyttämällä tavalla henkilötietoja käsiteleessään. Samalla yritys täyttää myös EU:n yritykselle asettamat tietoturvaan liittyvät vaatimukset PrivacyShield sopimuksen puitteissa.

Kauneus- & Komeushoitola Sanna’s Style Ky puolestaan pitää huolen, että järjestelmään on käyttöoikeus ainoastaan markkinointia harjoittavilla henkilöillä. Markkinointi henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset ja vahvat salasanat. Lisäksi Kauneus- & Komeushoitola Sanna’s Style Ky suojaa laitteistot ja ohjelmistot tietoturvatoimialan yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröity voi itse poistaa itsensä tai muuttaa asetuksiaan uutiskirje rekisteristä osoitteessa: www.sannastyle.fi -> Uutiskirje -> Peru uutiskirjeemme.

Rekisteröidyllä on myös henkilölainmukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyn pyynnöstä tehdään henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu kirjallisella ja allekirjoitetulla pyynnöllä osoitteeseen:

 

Kauneus- & Komeushoitola Sanna's Style Ky

Sanna's Stylen Uutiskirje

Rovakatu 24

96200 Rovaniemi 

 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä sähköpostiosoitteeseen info@sannastyle.fi tai poistamalla itsensä rekisteristä osoitteessa: www.sannastyle.fi -> Uutiskirje -> Peru uutiskirjeemme.

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kauneus- & Komeushoitola Sanna's Style Ky kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä internetsivuillaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Kauneus- & Komeushoitola Sanna's Style Ky suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.